’s Gravenmoer is een fijn dorp om in te wonen. Een dorp met een voelbaar historisch fundament, een plek in een prachtige omgeving. Kinderen in zo’n mooie gemeenschap verdienen kansen. Voor bedreigingen moeten we ze hoeden.

Om ervoor te zorgen dat ’s Gravenmoer tot in de lengte der jaren goed voor haar kinderen kan blijven zorgen, hebben vier instellingen zich verbonden binnen het Kindcentrum ‘s Gravenmoer. Op deze wijze kunnen wij , door intensieve samenwerking, een doorlopende zorglijn voor uw kinderen van 0-13 realiseren. Onze kinderen hebben er recht op.

Kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk, openbaar basisonderwijs, Protestants -Christelijk basisonderwijs. Zij gaan samen doen wat samen kan en apart als het gaat om respect voor uw keuze . Met allen dezelfde kwaliteit van zorg.

 • Voorschool: Kinderdagopvang
  • Voorlopig voor 2 tot 4 jarigen. Het streven is om z.s.m. slaapmogelijkheden te realiseren zodat de dagopvang uitgebreid wordt naar 0-4 jaar.
 • Voorschool: Peuterspeelzaal
  • Twee dagdelen in de week, in vaste groepen, met een doorlopend programma volgens de methode , Puk en Ko.
  • Voor alle kinderen mogelijk , ook incombinatie met kinderdagopvang!
 • BSO: Buitenschoolse opvang
  • elke dag, zo vaak u wilt, van half acht tot half zeven.
 • TSO: Tussenschoolse opvang
  • Tussen de schooldagdelen in, rustig eten en dan even ontspannend spelen en sporten, weer vol energie aan de middag beginnen.
 • Basisonderwijs
  • Openbaar en Protestants -Christelijk basisonderwijs.
 • Tussen- en naschoolse (sport)activiteiten
  • Eventueel in combinatie met plaatselijke verenigingen.
 
Logo


Basisschool De Wegwijzer
www.pcbwegwijzer.nl
tel: 0162 312634

Logo


Basisschool De Springplank
www.obsspringplank.nl
tel: 0162 318493

Logo


BSO/KDO De Toverdroom
www.detoverdroom.nl
tel: 06 25226824

Logo


Stichting Peuterspeelzalen Dongen
www.peuterspeelzalendongen.nl
tel: 06 23969630